Obec Libecina

Přejít na obsah
Obec Libecina
Obecní úřad
SDH Libecina
Kontakt
Obec Libecina
Libecina 36 
Vysoké Mýto 566 01
 
Telefon 465 485 336
e-mail: libecina@tiscali.cz

Sbor SDH

Z historie hasičského sboru
 
Hasičský sbor byl založen v roce 1885 a měl 24 členů, prvním velitelem byl zvolen Jan Jirsák z č.p. 26. Založení sboru předcházelo několik požárů, které postihly naší obec. 20.května 1883 vznikl požár u Josefa Duchoslava č.p 58 , při kterém lehla popelem obytná budova i chlévy. Dne 4. července 1883 vznikl požár u rolníka Jana Jirsáka č.p. 26 v odpoledních hodinách. Pro nedostatečné záchranné práce se požár rozšířil na sedm hospodářských budov. Na usedlost č.p.27 Antonína Béma, č.p.67 Jana Čermáka, č.p.34 Antonína Kozla, č.p.33 Františka Vodehnala, č.p.32 Josefa Klimeše a č.p.31 Františka Poslušného. Tehdy ještě nebyla v naší obci ani v sousedních obcích hasičských sborů, takže občané byli odkázáni pouze jen na ruční stříkačku, na nošení vody v putnách a dovážení vody v sudech. V této době mohl u nás provést hašení pouze hasičský sbor z Proseče, který vlastnil vozovou stříkačku.
 
Dalším významným byl rok 1888, kdy byla vybudována hasičská kolna nákladem 300 zlatých. Kdy byla zakoupena ruční vozová stříkačka se nepodařilo zjistit, ale podle pamětníků byl na ni letopočet 1888. Již ve zmiňovaném roce 1888 podruhé postihl požár usedlost č.p. 58 Josefa Duchoslava, kde shořela stodola. V červenci 1915 zapálil blesk domek Františky Šedivé č.p. 5. V květnu 1920 zapálil blesk stodolu Josefa Drymla č.p.14. V období před, za a po druhé světové válce se nepodařilo zjistit zda naši obec postihl požár. V roce 1958 byl požár na usedlosti Jana Svatoše č.p. 61. další požár byl 5. ledna 1978 v půdním prostoru v hospodářské usedlosti pana Josefa Souška č.p. 21. V témže roce v únoru vyhořela stodola u Josefa Poslušného č.p. 18. Poslední požár v naší obci byl v roce 1983. Blesk zapálil stodolu č.p. 25, kterou obhospodařovalo Jednotné zemědělské družstvo. 
 
Po vozové ruční stříkačce byla zakoupena první motorová stříkačka P.S.-6, která byla podstatně výkonnější. V roce 1954 byla zakoupena motorová stříkačka DS-16, která svým výkonem 1600 litrů za minutu zvýšila akceschopnost našeho sboru. Tato stříkačka je provozuschopná i dnes, ale nepočítá se s ní k požárnímu zásahu. V 50.letech vlastnil náš sbor k přepravě k požáru osobní automobil Alfa Romeo. Po vyřazení automobilu se používal k přepravě stříkačky traktor z JZD. Z sedmdesátých letech MNV zakoupil skříňový automobil ROBUR, na kterém jsme provedli přestavbu na požární vozidlo. Ke stříkačce DS-16 nám byla v době zařazení našeho sboru do kategorie C2 přidělena přenosná motorová stříkačka PPS-12, kterou využíváme i při soutěžích. V roce 1991 jsme byli vybaveni požární Avií 30. V roce 1996 jsme vozidlo Avia vyměnily za CAS-25 z Karosy Vysoké Mýto. 
 
Již od začátku založení sboru se hasiči zúčastňovali veřejného i kulturního života. V červenci 1936 se zúčastnili slavnosti na počest odhalení pomníku padlých v 1.světové válce. V roce 1947 se v obci konala hasičská slavnost. Součástí této slavnosti byla sekyrová cvičení. U příležitosti 115 výročí činnosti hasičského sboru v Libecině jsme uspořádali okrskovou soutěž na letišti u vodojemu. V druhé etapě jsme pořádali v pátek diskotéku, v sobotu sraz rodáků a přátel obce a večer taneční zábavu na parketě, kde nám zahrála kapela skutečských hasičů. Součástí oslav byla mše na návsi u kapličky, kde se zúčastnila velká část rodáků. Po mši se konal průvod s hudbou k pomníku padlých, kde jsme položili věnce. K poslednímu požáru jsme vyjížděli 6.11.2000 k požáru lesa u Javorníčku, který vznikl vlivem silného větru při pálení klestí. 
Aktuality z obce
Zpravodaj obce
Anketa
Uvítali by jste nový vzhled autobusové čekárny ?
Určitě ano
Určitě ano
hlasů: 25
Spíše ano
Spíše ano
hlasů: 3
Spíše ne
Spíše ne
hlasů: 1
Určitě ne
Určitě ne
hlasů: 1
Počet hlasujících: 30
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2015 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti